מידע לתושב

מועצה 02-9977111
חירום
מוקד בינימין 02-9978078
בחרום 02-9974106
משו"ב לשעת חרום 02-9974999
מוקד צבאי 02-9973678
משטרת בינימין 02-9706444
מש"ק עלי 02-9400006
 רבש"צים:
 גבעות – משה  057-7299855
 שבות רחל – יעקב  052-5666673
 שילה – דוד  054-5649100
 ש"ג שילה  02-9943152
 מכולת  02-9943487
 ירקנייה  02-9943784
 מרפאות:
 קופ"ח לאומית  02-9941293
 קופ"ח כללית  02-9941169
 מוסדות חינוך:
 גן קידה  052-7906351
 בי"ס שילה – בנות  02-9942066
 בי"ס שילה – בנים  02-9400199/8
 ת"ת עלי  02-9400148
 ספריית שילה  02-9941278
 מקוואות:
 עדי עד – סיגלית  02-9944015
 שבות רחל  02-9943840
 שילה  02-9944019
 תל שילה  02-9944019
דואר:

מחולק בימים א' וד' בערב בתיבות הדואר בקידה. לדואר רשום וחבילות יש לגשת למזכירות שבות רחל:
02-9409141, 02-9942485.